1. مبل وینرال ال تختخواب شو ۳+۲+کنج+پاف
  2. دوخت صنعتی دو سوزنه
  3. رنگ پارچه قابل تغییر
  4. رنگ چوب قابل تغییر
  5. اسکلت داخل فلز
  6. دارای باکس